Versions

març/2011

És la primera versió.

14/abril/2011

Substitució de totes les pàgines corresponents a l'explicació de cada codi, capítol i secció de pàgines htm a pàgines dinàmiques (php), això permet mostrar o no (aquesta última és la opció per defecte) els termes d'inclusió, informació complementària o les exclusions, del codi immediatament superior, a més estan diferenciades per la mida del tipus de lletra. En aquestes mateixes pàgines s'han afegit títols als termes d'inclusió, informació complementària, exclusions i codis que conté. S'han afegit marques d'indicació d'informació complementària (IC) i exclusions (Ex.) al final del títol dels contenidors (elements abans del codi).

Sistema de paràmetres per guardar les opcions escollides, això ha permès:

1. eliminar la diversitat de fitxers corresponents a la recerca de paraules: si es vol desar l'adreça d'una pàgina de recerca amb unes opcions determinades aquesta conté després del nom del fitxer un interrogant i les opcions que no són per defecte.

2. afegir en les pàgines resultants d'una recerca i a les corresponents a l'explicació de cada codi, un enllaç a la darrera pàgina de recerca utilitzada amb les opcions escollides.

A més:

1. Afegida l'opció de limitar els resultats a un marges d'edat (d'interès, per exemple, per a pediatres o geriatres).

2. Establir un límit en el nombre de codis trobats, a partir del qual es presentaran amb contenidors.

3. Des de la pàgina inicial es pot accedir a la Taula de neoplàsies.

Errors corregits:

1. Traducció del castellà al català de paraules accentuades.

2. De recerca tenint en compte el sexe.

3. De la indexació per exclusió d'algunes paraules (depressió, derivació, hepàtica, etc...).

4. Afegits els htm oblidats referents a l'explicació de Consideracions a tenir en compte sobre les paraules de recerca, Taula de deteriorament visual i Accidents de trànsit (amb arranjament dels corresponents enllaços).

20/abril/2011

Inclusió d'altres llengües a més del castellà.

Possibilitat de traducció al català en la Recerca d'una paraula en l'índex de paraules que referencien als codis i Recerca de fàrmacs i substàncies químiques.

Millora en les ajudes.

Enllaç en els suggeriments de les paraules mal escrites per tal de fer una nova recerca.

Errors corregits:

1. Paràmetre passat en el límit en el nombre de codis trobats, a partir del qual es presentaran amb contenidors.

2. Correcció dels enllaços en les pàgines de la Recerca d'una paraula en l'índex de paraules que referencien als codis.

Millores pendents

A valorar la possibilitat d'incorporar l'índex de l'esmentat document. Aquesta tasca és complexa ja que l'original (tant l'anglès, com la seva traducció al català) hauria de ser reelaborat, ja que no és directament exportable a un sistema de taules, degut al seu disseny interpretatiu que no permet una importació directa a taules a través d'un programa analitzador del contingut gramatical.