Diagn˛stics

Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Persones sense diagnòstic enregistrat assistides en estudis i proves d'individus i poblacionals (V70-V82)

Conté:

V70  Revisió mèdica general

V71  Observació i avaluació d'afeccions sospitades no confirmades

V72  Proves i exploracions especials

V73  Estudi de cribratge especial de malalties produïdes per virus i per clamídies

V74  Estudi de cribratge especial de malalties bacterianes i espiroquetals

V75  Estudi de cribratge especial d'altres malalties infeccioses

V76  Cribratge especial de neoplàsies malignes

V77  Cribratge especial de trastorns endocrins, nutricionals, metabòlics i immunitaris

V78  Cribratge especial de trastorns de la sang i dels òrgans hematopoètics

V79  Cribratge especial de trastorns mentals i deficiències en el desenvolupament

V80  Cribratge especial de malalties neurològiques, d'ulls i d'orella

V81  Cribratge especial de malalties cardiovasculars, respiratòries i genitourinàries

V82  Cribratge especial d'altres afeccions

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat