Diagn˛stics

2. Neoplàsies (140-239)

Neoplàsia maligna d'os, teixit connectiu, pell i mama (170-176)

Exloure:

carcinoma in situ:

 mama (233.0)

 pell (232.0-232.9)

Conté:

170  Neoplàsia maligna d'os i cartílag articular

171  Neoplàsia maligna de teixit connectiu i altres teixits tous

172  Melanoma maligne de pell

173  Altres neoplàsies malignes de la pell

174  Neoplàsia maligna de mama femenina

175  Neoplàsia maligna de mama masculina

176  Sarcoma de Kaposi

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat