Diagnňstics

Classificació suplementària de factors que influeixen en l'estat de salut i en el contacte amb els serveis sanitaris (V01-V89)

Conté:

V01  Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb malalties contagioses (V01-V06)

V10  Persones amb riscos sanitaris potencials relacionats amb els antecedents personals i familiars (V10-V19)

V20  Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en circumstàncies relacionades amb la reproducció i el desenvolupament (V20-V29)

V30  Nadons nascuts vius segons el tipus de naixement (V30-V39)

V40  Persones amb una afecció que influeix sobre el seu estat de salut (V40-V49)

V50  Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris per a ser sotmeses a procediments específics i per a rebre assistència posterior (V50-V59)

V60  Persones que entren en contacte amb els serveis sanitaris en altres circumstàncies (V60-V69)

V70  Persones sense diagnòstic enregistrat assistides en estudis i proves d'individus i poblacionals (V70-V82)

V83  Genètica (V83-V84)

V85  Índex de massa corporal (V85)

V86  Estat dels receptors d'estrògens (V86)

V87  Altres antecedents i exposicions personals especificats que presenten riscos per a la salut (V87)

V88  Absència adquirida d'altres òrgans i teixits (V88)

V89  Altres afeccions sospitades no trobades (V89)

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat