Diagnňstics

1. Malalties infeccioses i parasitàries (001-139)

Exloure:

determinades infeccions localitzades

grip (487.0-487.8, 488.0, 488.1)

infeccions respiratòries agudes (460-466)

portador o presumpte portador de microorganisme infecciós (V02.0-V02.9)

Conté:

001  Malalties infeccioses intestinals (001-009)

010  Tuberculosi (010-018)

020  Malalties zoonòtiques bacterianes (020-027)

030  Altres malalties bacterianes (030-041)

042  Malaltia pel virus de la immunodeficiència humana (VIH) (042)

045  Poliomielitis i altres malalties víriques no transmeses per artròpodes i malalties per prions del sistema nerviós central (045-049)

050  Malalties víriques acompanyades d'exantema (050-059)

060  Malalties víriques transmeses per artròpodes (060-066)

070  Altres malalties produïdes per virus i clamídies (070-079)

080  Rickettsiosis i altres malalties transmeses per artròpodes (080-088)

090  Sífilis i altres malalties venèries (090-099)

100  Altres malalties espiroquetals (100-104)

110  Micosis (110-118)

120  Helmintosis [helmintiasis] (120-129)

130  Altres malalties infeccioses i parasitàries (130-136)

137  Efectes tardans de les malalties infeccioses i parasitàries (137-139)

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat