Diagnòstics

1  Malalties infeccioses i parasitàries

2  Neoplàsies

3  M endocrines, nutricionals i metabòliques, i tr. immunitat

4  Malalties de la sang i òrgans hematopoètics

5  Trastorns mentals

6  Malalties de sistema nerviós i òrgans dels sentits

7  Malalties de l'aparell circulatori

8  Malalties d'aparell respiratori

9  Malalties d'aparell digestiu

10  Malalties d'aparell gènito-urinari

11  Complicacions d'embaràs, part i puerperi

12  Malalties de pell i teixit subcutani

13  Malalties d'aparell locomotor i teixit connectiu

14  Anomalies congènites

15  Afeccions originades en el període perinatal

16  Lesions i emmetzinaments

17  Símptomes, signes, i afeccions mal definits

18  Resta de codis, no classificats i codis E

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat