Procediments

16  Miscel·lània de procediments diagnòstics i terapèutics

176  Altre trasplantament d'òrgan

177  Tomografia axial computada de cap

178  Tomografia axial computada de tòrax

179  Tomografia axial computada d'abdomen

180  Altre tomografia axial computada

181  Mielografia amb contrast

182  Mamografia

183  Radiografia rutinària de tòrax

184  Colangiografia intraoperatòria

185  Radiografia gastrointestinal alta

186  Radiografia gastrointestinal baixa

187  Pielografia

188  Arteriografia d'artèries cerebrals

189  Aortografia

190  Arteriografia artèria femoral i altre artèria d'extremitat inferior

191  Arteriografia i/o venografia (excloent del cap i del cor)

192  Ultrasò diagnòstic de cap i coll

193  Ultrasò diagnòstic de cor

194  Ultrasò diagnòstic d'aparell digestiu

195  Ultrasò diagnòstic d'aparell urinari

196  Ultrasò diagnòstic d'abdomen i retroperitoneu

197  Altre ultrasò diagnòstic

198  Imatge per ressonància magnètica

199  Electroencefalograma

200  Altre mesurament no operatori d'aparell gènitourinari

201  Prova d'esforç cardíac

202  Electrocardiograma

203  Monitoratge electrogràfic cardíac

204  Monitoratge cuneïforme de l'artèria pulmonar

205  Mesurament de gasos de la sang arterial sistèmica

206  Examen microscòpic (sembra bacteriana, cultiu, toxicologia)

207  Escànner ossi

208  Escànner pulmonar

209  Escànner amb radioisòtops i estudi de la funció

210  Altre escànner

211  Radiologia terapèutica

212  Teràpia física diagnòstica

213  Exercicis, manipulació i altre procediment de teràpia física

214  Tracció, immobilització i altre tractament de ferida

215  Altra teràpia i rehabilitació física

216  Intubació respiratòria i ventilació mecànica

217  Altra teràpia respiratòria

218  Avaluació i teràpia psicològica i psiquiàtrica

219  Rehabiliatació/desintoxicació d'alcohol i drogues

220  Diagnosi i tractament oftalmològic i otològic

221  Intubació nasogàstrica

222  Transfussió de sang

223  Nutrició enteral i parenteral

224  Quimioteràpia per al càncer

225  Conversió del ritme cardíac

226  Altra radiologia diagnòstica o tècnica relacionada

227  Altre procediment diagnòstic (entrevista, avaluació, consulta)

228  Vacunació o inoculació profilàctica

229  Extracció no quirúrgica de cos extrany

230  Litotrípsia extracorpòria, excloent-ne l'urinària

231  Altre procediment terapèutic

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut