Diagnòstics

9  Malalties d'aparell digestiu

135  Infecció intestinal

136  Trastorn de dents i maxil·lars

137  Malaltia de boca (excloent-ne les dentals)

138  Trastorn d'esòfag

139  Úlcera gastroduodenal (excloent-ne l'hemorràgia)

140  Gastritis i duodenitis

141  Altre trastorn d'estómac i duodè

142  Apendicitis i altre afecció apendicular

143  Hèrnia abdominal

144  Enteritis regional i colitis ulcerativa

145  Obstrucció intestinal sense hèrnia

146  Diverticulosi i diverticulitis

147  Afecció anal i rectal

148  Peritonitis i abcés intestinal

149  Malaltia de vies biliars

151  Altra malaltia de fetge

152  Trastorn pancreàtic (no diabètic)

153  Hemorràgia gastrointestinal

154  Gastroenteritis no infecciosa

155  Altre trastorn gastrointestinal

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut