Diagnòstics

8  Malalties d'aparell respiratori

122  Pneumònia (excloent-ne per tuberculosi i MTS)

123  Grip

124  Amigdalitis aguda i crònica

125  Bronquitis aguda

126  Altre infecció respiratòria de vies altes

127  Malaltia pulmonar obstructiva crònica i bronquièctasi

128  Asma

129  Pneumònia per aspiració d'aliments o vòmits

130  Pleuresia, pneumotòrax, col·lapse pulmonar

131  Fallida, insuficiència o aturada respiratòria (adults)

132  Malaltia pulmonar deguda a agents externs

133  Altra malaltia respiratòria de vies baixes

134  Altra malaltia respiratòria de vies altes

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut