Diagnòstics

6  Malalties de sistema nerviós i òrgans dels sentits

76  Meningitis (excloent-ne la tuberculosa o per MTS)

77  Encefalitis (excloent-ne la tuberculosi o per MTS)

78  Altre infecció del sistema nerviós central i poliomielitis

79  Malaltia de Parkinson

80  Esclerosi múltiple

81  Altra afecció hereditària o degenerativa del Sist Nerviós

82  Paràlisi

83  Epilèpsia, convulsions

84  Mal de cap (incloent-hi la migranya)

85  Coma, estupor i dany cerebral

86  Cataractes

87  Despeniment de retina, defecte, oclusió vascular i retinopatia

88  Glaucoma

89  Ceguesa i defecte de la visió

90  Inflamació, infecció ull (excloent-ne per tuberculosi)

91  Altre trastorn d'ull

92  Otitis mitjana i afecció relacionada

93  Afecció relacionada amb vertigen i rodament de cap

94  Altre trastorn d'orella i òrgans dels sentits

95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut