Diagnòstics

3  M endocrines, nutricionals i metabòliques, i tr. immunitat

48  Trastorn de glàndula tiroide

49  Diabetis mellitus sense complicacions

50  Diabetis mellitus amb complicacions

51  Altre trastorn endocrí

52  Deficiència nutritiva

53  Hiperlipidèmia

54  Gota i altra artropatia per cristalls

55  Trastorn del metabolisme hidroelectrolític

56  Fibrosi quística

57  Trastorn immunitari

58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut