Diagnòstics

2  Neoplàsies

11  Neoplàsia maligna de cap i coll

12  Neoplàsia maligna d'esòfag

13  Neoplàsia maligna d'estómac

14  Neoplàsia maligna de còlon

15  Neoplàsia maligna de recte i anus

16  Neoplàsia maligna de fetge i conductes biliars intrahepàtics

17  Neoplàsia maligna de pàncrees

18  Neoplàsia maligna d'altre òrgan gastrointestinal i peritoneu

19  Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó

20  Neoplàsia maligna d'altre òrgan respiratori i intratoràcic

21  Neoplàsia maligna d'os i teixit connectiu

22  Melanoma

23  Altra neoplàsia maligna de pell

24  Neoplàsia maligna de mama

25  Neoplàsia maligna d'úter

26  Neoplàsia maligna de coll uterí

27  Neoplàsia maligna d'ovari

28  Neoplàsia maligna d'altre òrgan genital femení

29  Neoplàsia maligna de pròstata

30  Neoplàsia maligna de testicle

31  Neoplàsia maligna d'altre òrgan genital masculí

32  Neoplàsia maligna de bufeta

33  Neoplàsia maligna de ronyó i pelvis renal

34  Neoplàsia maligna d'altre òrgan urinari

35  Neoplàsia maligna de cervell i sistema nerviós

36  Neoplàsia maligna de tiroide

37  Malaltia de Hodgkin

38  Limfoma no Hodgkin

39  Leucèmia

40  Mieloma múltiple

41  Altra neoplàsia maligna primària

42  Neoplàsia maligna secundària

43  Neoplàsia maligna de localització inespecificada

44  Neoplàsia de natura inespecificada o de comportament incert

45  Quimioteràpia i radioteràpia

46  Neoplàsia benigna d'úter

47  Altra neoplàsia benigna

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut