Diagnòstics

18  Resta de codis, no classificats i codis E

259  Codi residual, no classificat

662  Suïcidi i lesió autoinflingida

2601  Accidents per talls o punxades

2602  Accidents per ofegament o submersió

2603  Caigudes accidentals

2604  Accidents per foc o cremades

2605  Accidents per armes de foc

2606  Accidents per maquinaria

2607  Accidents de trànsit de vehicle de motor

2608  Accidents no de trànsit de ciclistes

2609  Accidents no de trànsit de vianants

2610  Accidents no de trànsit de transport

2611  Accidents causats per factors naturals i ambientals

2612  Accidents per sobreesforç

2613  Emmetzinaments

2614  Cops accidentals causats per/contra

2615  Accidents per sufocacions

2616  Efectes adversos causats per l'atenció mèdica

2617  Efectes adversos causats per medicaments

2618  Altres accidents especificats i classificats

2619  Altres accidents especificats- NEC

2620  Accidents inespecificats

2621  Lloc de l'accident

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut