Diagnòstics

11  Complicacions d'embaràs, part i puerperi

176  Maneig contraceptiu i procreatiu

177  Avortament espontani

178  Avortament induït

179  Complicacions post-avortament

180  Embaràs ectòpic

181  Altres complicacions de l'embaràs

182  Hemorràgia embaràs, despeniment placenta, placenta prèvia

183  Hipertensió que complica l'embaràs, el part i el puerperi

184  Part prematur o amenaça de part

185  Embaràs prolongat

186  Diabetis, tolerància anormal glucosa, que complica embaràs, part, puerperi

187  Mala posició i mala presentació del fetus

188  Desproporció fetopelviana, obstrucció

189  Secció de cesària prèvia

190  Destret fetal i treballs del part anormals

191  Polihidroamniosi i altres problemes de la cavitat amniòtica

192  Complicació de cordó umbilical

193  Traumatisme de perineu i vulva durant el part

194  Part per fòrceps

195  Altre complicació de part i puerperi que afecten maneig mare

196  Embaràs i/o part normal

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut