Diagnòstics

1  Malalties infeccioses i parasitàries

1  Tuberculosi

2  Septicèmia (excloent-ne la puerperal)

3  Infecció bacteriana de lloc inespecificat

4  Micosi

5  Infecció per virus de la immunideficiència humana (VIH)

6  Hepatitis

7  Infecció vírica

8  Altra infecció (incloent-hi les parasitàries)

9  Infecció de transmissió sexual (excloent VIH i/o hepatitis)

10  Immunització i cribratge de malaltia infecciosa

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut