16  Miscel·lània de procediments diagnòstics i terapèutics

226. Altra radiologia diagnòstica o tècnica relacionada

00.33  Cirurgia assistida per ordinador amb fluoroscopia

00.34  Cirurgia assistida per ordinador sense imatge

00.35  Cirurgia assistida per ordinador amb múltiples sèries de dades

00.39  Altra cirurgia assistida per ordinador

38.23  Espectroscòpia intravascular

87.01  Pneumatoencefalografia

87.02  Altra radiografia amb contrast de cervell i crani. Pneumato-:ventriculografia,cisternografia; mielografia

87.04  Altra tomografia de cap

87.05  Dacriocistografia amb contrast

87.06  Radiografia amb contrast de nasofaringe

87.07  Laringografia amb contrast

87.08  Limfangiografia cervical

87.09  Altres radiografies de parts toves de cara, cap i coll. Radiografia sense contrast

87.1  Altra radiografia de cara, cap i coll

87.22  Altra radiografia de columna cervical

87.23  Altra radiografia de columna toràcica

87.24  Altra radiografia de columna lumbosacra. Radiografia sacrococcigeal

87.29  Altra radiografia de columna. Radiografia de columna vertebral NOS

87.31  Broncografia endotraqueal

87.32  Altra broncografia amb contrast. Broncografia transcricoïdal

87.33  Pneumografia mediastínica

87.34  Limfagiografia intratoràcica

87.35  Radiografia amb contrast dels conductes mamaris

87.38  Sinografia de paret toràcica. Fistulografia de paret toràcica

87.39  Altra radiografia de parts toves de paret toràcica

87.42  Altres tomografies del tòrax

87.43  Radiografia de costelles, estern i clavícula. Examen per a: costella cervical, fractura

87.49  Altra radiografia de tòrax. Radiografia NOS: bronquis, diafragma, cor, pulmó, mediastí, tràquea

87.51  Colangiografia hepàtica percutània

87.52  Colangiografia intravenosa

87.54  Altra colangiografia

87.59  Altra radiografia de vies biliars. Colecistografia

87.63  Sèries d'intestí prim

87.65  Altra radiografia d'intestí

87.66  Pancreatografia amb contrast

87.69  Altra radiografia d'aparell digestiu

87.72  Altra nefrotomografia

87.74  Pielografia retrògrada

87.75  Pielografia percutània

87.76  Cistouretrografia retrògrada

87.77  Altra cistografia

87.78  Conductografia ileal

87.79  Altra radiografia d'aparell urinari. Radiografia KUB

87.8  Radiografia d'òrgans genitals femenins

87.9  Radiografia d'òrgans genitals masculins

88.02  Altra tomografia d'abdomen

88.03  Sinografia de paret abdominal. Fistulografia de paret abdominal

88.04  Limfangiografia abdominal

88.09  Altra radiografia de parts toves de paret abdominal

88.1  Altra radiografia d'abdomen

88.2  Radiografia esquelètica d'extremitats i pelvis

88.31  Sèries esquelètiques. Radiografia d'esquelet complet

88.32  Artrografia amb contrast

88.33  Altra radiografia d'esquelet

88.34  Limfangiografia d'extremitat superior

88.35  Altra radiografia de parts toves d'extremitat superior

88.36  Limfangiografia d'extremitat inferior

88.37  Altra radiografia de parts toves d'extremitat inferior

88.39  Radiografia, altra i inespecificada

88.59  Angiografia vascular intraoperatòria amb fluorescència

88.8  Termografia

88.90  Diagnòstic per la imatge, no classificat de cap altra manera

88.98  Estudis de densitat de l'os mineral. Absorciometria de fotons: dual, simple; densitometria radiogràfica

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut