7  Malalties de l'aparell circulatori

97. Pericarditis, endocarditis, miocarditis, cardiomiipatia (no per tuberculosi ni MTS)

032.82  Miocarditis diftèrica

036.4  Carditis meningocòccica

074.2  Carditis per Coxsakie

112.81  Endocarditis per Càndida

115.03  Pericarditis per Histoplasma capsulatum

115.04  Endocarditis per Histoplasma capsulatum

115.13  Pericarditis per Histoplasma duboisii

115.14  Endocarditis per Histoplasma duboisii

115.93  Pericarditis per Histoplasma inespecificat

115.94  Endocarditids per Histoplasma inespecificat

130.3  Miocarditis deguda a toxoplasmosi

391  Febre reumàtica amb afectació cardíaca

392.0  Corea reumàtica amb afectació cardíaca. Corea reumàtica amb qualsevol tipus d'afectació cardíaca

393  Pericarditis reumàtica crònica. Pericardi adherent reumàtic,mediastinopericarditis reumàtica crònica

398.0  Miocarditis reumàtica. Degeneració reumàtica del miocardi

398.90  Cardiopatia reumàtica inespecificada. Reumàtica: carditis, malaltia cardíaca NOS

398.99  Altres cardiopaties reumàtiques

420  Pericarditis aguda

421  Endocarditis aguda i subaguda

422  Miocarditis aguda

423  Altres malalties del pericardi

425  Cardiomiopatia

429.0  Miocarditis inespecificada. (Amb arteriosclerosi) miocarditis:NOS, crònica (intersticial), fibrosa, senil

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut