6  Malalties de sistema nerviós i òrgans dels sentits

95. Altre trastorn del sistema nerviós

325  Flebitis i tromboflebitis de sins venosos intracranials. Embolisme,endoflebitis,flebitis sèptica,trombosi

327.02  Insomni per trastorn mental

327.15  Hipersòmnia per trastorn mental

327.30  Trastorn del ritme circadiari del son no especificat

327.31  Trastorn del ritme circadiari del son amb la fase de son retardada

327.32  Trastorn del ritme circadiari del son amb la fase de son avançada

327.33  Trastorn del ritme circadiari del son amb cicles son-vigília irregular

327.34  Trastorn del ritme circadiari del son de curs lliure [free-runnig]

327.35  Trastorn del ritme circadiari del son de trastorn d'horari

327.36  Trastorn del ritme circadiari del son del treball per torns

327.37  Trastorn del ritme circadiari del son en afeccions classificades en un altre lloc

327.39  Altres trastorns del ritme circadiari del son

327.53  Bruxisme durant el son

331.83  Deterioració cognitiva lleu, així declarada

332.1  Parkinsonisme secundari. Parkinsonisme degut a fàrmacs

337.2  Distròfia simpàtica reflexa

338.0  Síndrome de dolor central

338.11  Dolor agut per traumatisme

338.12  Dolor agut posttoracotomia

338.18  Altres dolors aguts postoperatoris

338.19  Altres dolors aguts

338.2  Dolor crònic

338.3  Dolor neoplàstic (agut)(crònic)

338.4  Síndrome de dolor crònic

341  Altres malalties desmielinitzants de sistema nerviós central

344.61  Síndrome cua cavall amb bufeta neurogènica.Bufeta:paralítica,acontràctil;hipereflèxia múscul detrussor

347  Cataplèxia i narcolèpsia

348.0  Quists cerebrals. Quist: aracnoïdal, porencefàlic; porencefàlia adquirida, pseudoporencefàlia

348.2  Hipertensió intracranial benigna. Pseudotumor cerebral

348.3  Encefalopatia no classificada anteriorment

348.4  Compressió cerebral. Cerebral (del tronc): compressió, herniació; sínd. de compressió de fossa posterior

348.5  Edema cerebral

348.8  Altres afeccions cerebrals. Cerebral: calcificació, fongs

348.9  Afecció cerebral inespecificada

349.2  Trastorns meninges no classificats en un altre lloc. Adherències meníngies, quist meninges espinals

349.8  Altres trastorns especificats de sistema nerviós

349.9  Trastorns inespecificats sistema nerviós. Trastorn del sistema nerviós (central) NOS

350  Trastorns nervi trigemin

351  Trastorns de nervi facial

352  Trastorns d'altres nervis cranials

353  Trastorns d'arrels i plexes nerviosos

354  Mononeuritis de membre superior i mononeuritis múltiple

355  Mononeuritis de membre inferior de localització inespecificada

356  Neuropatia perifèrica hereditària i idiopàtica

357  Neuropatia inflamatòria i tòxica

358  Trastorns mioneurals

359  Distròfies musculars i altres miopaties

781.0  Moviments involuntaris anormals. Moviments anòmals del cap, fasciculació, espasmes NOS, tremolor NOS

781.1  Alteracions de les sensacions d'olfacte i gust. Anòsmia, paragèusia, paròsmia

781.2  Anormalitat de la marxa. Atàctica, paralítica, espàstica, vacil·lant

781.3  Falta de coordinació. Atàxia NOS, incoordinació muscular

781.7  Tetània. Espasme carpopedal

781.8  Síndrome neurològica de manca d'atenció(descurança).Hemispacial,sensorial,visuoespacial,costat esquerre

782.0  Trastorn de sensibilitat cutània. Anestèsia, sensació cremor o pruïja, parestèsia, entumiment, formigueig

784.3  Afàsia

784.5  Altres trastorns de parla. Disàrtria, disfàsia, parla embarbussada

784.6  Altres disfuncions simbòliques

792.0  Troballes anormals inespecífiques en líquid cefaloraquidi

793.0  Troballes anormals inespecíf.en examen radiològic en altres exàmens de crani i cap

794.0  Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals del cervell i sistema nerviós central

794.1  Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals del sistema nerviós perifèric i òrgans dels sentits

796.1  Reflex anormal

V12.4  Història personal de trastorns de sistema nerviós i òrgans dels sentits

V41.5  Problemes d'olfacte i gust

V45.2  Portador de dispositiu de drenatge del líquid cefaloraquidi. Derivacio in situ(comunicant) ventricle

V48.4  Problema sensorial de cap

V48.5  Problema sensorial de coll i tronc

V49.3  Problemes sensorials de membres

V53.0  Ajust i ajustatge de dispositius relacionats amb sistema nerviós i òrgans del sentits

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut