6  Malalties de sistema nerviós i òrgans dels sentits

92. Otitis mitjana i afecció relacionada

055.2  Otitis mitjana postxarampió

381  Otitis mitjana no supurada i trastorns de Trompa d'Eustaqui

382  Otitis mitjana supurada i inespecificada

383  Mastoïditis i afeccions relacionades

384.2  Perforació de membrana timpànica. Perforació de timpà: NOS, posttraumàtica persistent, postinflamatòria

384.8  Altres trastorns especificats de membrana timpànica

384.9  Trastorn inespecificat de membrana timpànica

385.0  Timpanosclerosi

385.1  Malaltia adhesiva d'orella mitjana. Otitis adhesiva, otitis mitjana: crònica adhesiva, fibròtica

385.2  Altra anormalitat adquirida d'ossicles de l'orella

387  Otosclerosi

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut