6  Malalties de sistema nerviós i òrgans dels sentits

91. Altre trastorn d'ull

360.2  Trastorns degeneratius de globus ocular

360.3  Hipotonia ocular

360.4  Afeccions degeneratives de globus ocular

360.5  Cos estrany magnètic intraocular (antic) retingut

360.6  Cos estrany no magnètic intraocular (antic) retingut. Cos estrany retingut (antic): NOS, no magnètic

360.8  Altres trastorns de globus ocular

360.9  Trastorn de globus ocular inespecificat

363.3  Cicatrius corioretinals. Cicatriu(postinflamatòria)(postquirúrgica)(posttraumatica): de coroide,de retina

363.4  Degeneracions coroïdals

363.5  Distròfies coroïdals hereditàries. Atròfia coroïdal hereditària:parcial[coriocapil·lar],total[tots vasos]

363.6  Hemorràgia i ruptura coroïdals

363.7  Despreniment de coroide

363.8  Altres trastorns de coroide

363.9  Trastorn inespecificat de coroide

364.4  Trastorns vasculars d'iris i cos ciliar

364.5  Degeneracions d'iris i cos ciliar

364.6  Quists d'iris, cos ciliar i cambra anterior

364.7  Adherències i disrupcions d'iris i cos ciliar

364.8  Altres trastorns de l'iris i el cos ciliar

364.9  Trastorn inespecificat d'iris i cos ciliar

370.0  Ulcera corneal

370.6  Neovascularització corneal

371  Opacitat corneal i altres trastorns de còrnia

372.34  Pingüeculitis

372.4  Pterigi

372.5  Degeneracions i dipòsits conjuntivals

372.6  Cicatrius conjuntivals

372.7  Quists i trastorns vasculars de conjuntiva

372.8  Altres trastorns de conjuntiva

372.9  Trastorn inespecificat de conjuntiva

373.2  Calazi. Quist de Meibom (glàndula)

374  Altres trastorns de parpelles

375.1  Altres trastorns de glàndula lacrimal

375.2  Epífora

375.5  Estenosi i insuficiència de conductes lacrimals

375.6  Altres canvis de conductes lacrimals

375.8  Altres trastorns d'aparell lacrimal

375.9  Trastorn inespecificat d'aparell lacrimal

376.2  Exoftalmia endocrina

376.3  Altres afeccions exoftàlmiques

376.4  Deformitat d'òrbita

376.5  Enoftalmia

376.6  Cos estrany retingut (antic) secundari a ferida penetrant d'òrbita. Cos estrany retrobulbar

376.8  Altres trastorns orbitaris

376.9  Trastorn inespecificat d'òrbita

377.0  Papil·ledema

377.1  Atròfia òptica

377.2  Altres trastorns de disc òptic

377.4  Altres trastorns de nervi òptic

377.5  Trastorns de quiasma òptic

377.6  Trastorns d'altres vies òptiques

377.7  Trastorns de còrtex visual

377.9  Trastorn inespecificat de nervi i vies òptiques

378  Estrabisme i altres trastorns de mobilitat binocular

379.1  Altres trastorns d'escleròtica

379.2  Trastorns de cos vitri

379.3  Afàquia i altres trastorns de cristal·lí

379.4  Anomalies de funció pupil·lar

379.5  Nistagme i altres moviments oculars irregulars

379.8  Altres trastorns especificats d'ulls i annexos

379.9  Trastorns inespecificats d'ull i annexos

781.93  Torticoli ocular

V41.1  Altres problemes d'ulls

V42.5  Estat de còrnia trasplantada

V43.0  Estat de globus ocular reemplaçat per altre mitjà que el trasplantament homòleg, heteròleg

V45.6  Estat consecutiu a cirurgia d'ull i annexos.Extracció cataracta,ampul·la filtrant,adherència parpella

V52.2  Ajust i ajustatge d'ull artificial

V53.1  Ajust i ajustatge d'ulleres i lents de contacte

V72.0  Examen d'ulls i visió

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut