6  Malalties de sistema nerviós i òrgans dels sentits

90. Inflamació, infecció ull (excloent-ne per tuberculosi)

021.3  Tularèmia oculoganglionar

032.81  Diftèria conjuntival. Conjuntivitis diftèrica pseudomembranosa

053.2  Herpes zòster amb complicacions oftàlmiques

054.4  Herpes simple amb complicacions oftàlmiques

055.71  Queratoconjuntivitis per xarampió. Queratitis per xarampió

076  Tracoma

077  Altres malalties de conjuntiva produïdes per virus i clamídies

115.02  Retinitis per Histoplasma capsulatum

115.12  Retinitis per Histoplasma duboisii

115.92  Retinitis per Histoplasma inespecificat

130.1  Conjuntivitis deguda a toxoplasmosi

130.2  Corioretinitis deguda a toxoplasmosi. Retinocoroïditis focal deguda a toxoplasmosi adquirida

139.1  Efectes tardans del tracoma. Efectes tardans d'afeccions classificables a 076

360.0  Endoftalmitis purulenta

360.1  Altres endoftalmitis

363.0  Corioretinitis focal i retinocoroïditis focal

363.1  Corioretinitis i retinocoroïditis disseminades

363.2  Altres i inespecificades formes de corioretinitis i retinocoroïditis

364.0  Iridociclitis aguda i subaguda. Aguda, subaguda: uveïtis anterior, ciclitis, iridociclitis, íritis

364.1  Iridociclitis crònica

364.2  Determinats tipus d'iridociclitis

364.3  Iridociclitis inespecificada. Uveïtis NOS

370.2  Queratitis superficial, sense conjuntivitis

370.3  Determinats tipus de queratoconjuntivitis

370.4  Altres i inespecificades queratoconjuntivitis

370.5  Queratitis intersticial i profunda

370.8  Altres formes de queratitis

370.9  Queratitis inespecificada

372.0  Conjuntivitis aguda

372.1  Conjuntivitis crònica

372.2  Blefaroconjuntivitis

372.30  Conjuntivitis inespecificada

372.31  Conjuntivitis rosàcia

372.33  Conjuntivitis en malaltia mucocutània

372.39  Altres conjuntivitis i les inespecificades

373.0  Blefaritis

373.1  Mussol (ordèol) i altra inflamació profunda de parpella

373.3  Dermatosis no infeccioses de parpella

373.4  Dermatitis infecciosa de parpella de tipus deformant

373.5  Altres dermatitis infeccioses de parpella

373.6  Infestació parasitària de parpella

373.8  Altres inflamacions de parpelles

373.9  Inflamació palpebral inespecificada

375.0  Dacrioadenitis

375.3  Inflamació aguda i inespecificada de conductes lacrimals

375.4  Inflamació crònica de conductes lacrimals

376.0  Inflamació aguda d'òrbita

376.1  Trastorns inflamatoris crònics d'òrbita

377.3  Neuritis òptica

379.0  Escleritis i episcleritis

379.6  Inflamació (infecció) de la ampul·la de drenatge després d'una intervenció quirúrgica

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut