6  Malalties de sistema nerviós i òrgans dels sentits

77. Encefalitis (excloent-ne la tuberculosi o per MTS)

036.1  Encefalitis meningocòccica

046.2  Panencefalitis esclerosant subaguda.Enc.per cos d'inclusió Dawson;leucoenc.esclerosant Van Bogaert

049.8  Altres malalties víriques especificades de sistema nerviós central no transmeses per artròpodes

049.9  Malalties víriques inespecificades de sistema nerviós central no transmeses per artròpodes.Enc.vírica NOS

052.0  Encefalitis postvaricel·la Encefalitis postverola borda

054.3  Meningoencefalitis herpètica.Encefalitis per Herpes, malaltia simiesca B

055.0  Encefalitis postxarampió

056.01  Encefalomielitis per rubèola. Encefalitis, meningoencefalitis per rubèola

058.2  Altres encefalitis per herpesvirus humà

062  Encefalitis vírica transmesa per mosquits

063  Encefalitis víriques transmeses per paparres

064  Encefalitis víriques transmeses per altres artròpodes i per artròpodes inespecificats

066.2  Febre equina veneçolana. Encefalitis equina veneçolana

072.2  Encefalitis per parotiditis epidèmica, urliana. Meningoencefalitis per parotiditis epidèmica

130.0  Meningoencefalitis deguda a toxoplasmosi. Encefalitis deguda a toxoplasmosi adquirida

139.0  Efectes tardans de l'encefalitis vírica. Efectes tardans d'afeccions classificables a 049.8-049.9,062-064

323  Encefalitis, mielitis i encefalomielitis

341.2  Mielitis aguda (transversa)

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut