6  Malalties de sistema nerviós i òrgans dels sentits

76. Meningitis (excloent-ne la tuberculosa o per MTS)

003.21  Meningitis per salmonel·les

036.0  Meningitis meningocòccica. Febre cerebroespinal; meningitis: cerebroespinal, epidèmica

047  Meningitis produïda per Enterovirus

049.0  Coriomeningitis limfocítica. Meningitis (serosa) (benigna), meningoencefalitis

049.1  Meningitis produïda per Adenovirus

053.0  Herpes zòster amb meningitis

054.72  Meningitis per Herpes simple

072.1  Meningitis per parotiditis epidèmica, urliana

100.81  Meningitis leptospiral (asèptica)

112.83  Meningitis per Càndida

114.2  Meningitis coccidioïdal

115.01  Meningitis per Histoplasma capsulatum

115.11  Meningitis per Histoplasma duboisii

115.91  Meningitis per Histoplasma inespecificat

320  Meningitis bacteriana

321  Meningitis per altres microorganismes

322  Meningitis de causa inespecificada

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut