5  Trastorns mentals

661. Trastorn relacionat amb altres drogues

292  Trastorns mentals induïts per drogues

304  Drogodependència

305.2  Abús de cànem, sense dependència

305.3  Abús d'al·lucinògens, sense dependència.Intoxicació aguda per al·lucinògens[mals viatges],reacció per LSD

305.4  Abús de sedants hipnòtics o ansiolítics

305.5  Abús d'opioides, sense dependència

305.6  Abús de cocaïna, sense dependència

305.7  Abús d'amfetamina o simpaticomimètics d'acció similar, sense dependència

305.8  Abús d'antidepressius, sense dependència

305.9  Altre abús de drogues i abús de drogues mixtes o inespecificades,sense dependència. Mal ús de fàrmacs NOS

648.3  Drogodependència materna que complica embaràs, part o puerperi

655.50  Sospita dany fetal per fàrmacs que afecta el manejament matern, inespecificada com assistència

655.51  Sospita dany fetal per fàrmacs que afecta el manejament matern, amb part durant assistència

655.53  Sospita dany fetal per fàrmacs que afecta el manejament matern, sense part durant assistència

760.72  Narcòtics que afecten el fetus o nadó a través de placenta o llet materna

760.73  Agents al·lucinògens que afecten el fetus o nadó a través de placenta o llet materna

760.75  Cocaïna que afecta el fetus o nadó a través de placenta o llet materna

779.5  Síndrome d'abstinència de droga en el nadó. Síndrome en infant de mare amb drogodependència

965.0  Emmetzinament per opiacis i narcòtics relacionats

V65.42  Assessorament sobre ús i abús de substàncies

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut