4  Malalties de la sang i òrgans hematopoètics

59. Anèmies

280  Anèmies per dèficit de ferro

281  Altres anèmies carencials

282.0  Esferocitosi hereditària.Anèmia hemolítica congènita (esferocítica),síndrome Minkowski-Chauffard

282.1  El·liptocitosi hereditària. El·liptocitosi (congènita), ovalocitosi (congènita) (hereditària)

282.2  Anèmia per trastorns del metabolisme del glutatió.Favisme,dèficit G-6-PD,hemolít. no esferocítica tipus I

282.3  Altres anèmies hemolítiques per dèficit enzímic.Hemolít.no esferocítica tipus II,dèficit:hexocinasa, [PK]

282.4  Talassèmies

282.7  Altres hemoglobinopaties.Hemoglobina anormal NOS,anèmia congènita de cossos Heinz,hemoglobinopatia NOS

282.8  Altres anèmies hemolítiques hereditàries especificades. Estomatocitosi

282.9  Anèmia hemolítica hereditària inespecificada. Anèmia hemolítica hereditària NOS

283  Anèmies hemolítiques adquirides

284  Anèmia aplàstica i altres síndromes d'insuficiència medul·lar

285.0  Anèmia sideroblàstica

285.2  Anèmia associada amb malalties cròniques

285.8  Altres anèmies especificades. Diseritropoètica,dishematopoètica,leucoeritroblàstica,von Jaksch

285.9  Anèmia inespecificada. Anèmia: NOS,essencial,normocítica no per pèrdua de sang, profunda; oligocitèmia

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut