3  M endocrines, nutricionals i metabòliques, i tr. immunitat

58. Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

270  Trastorns del transport i del metabolisme dels aminoàcids

271  Trastorns transport i metabolisme dels glícids

272.5  Dèficits lipoproteïnes.Abetalipoproteïnèmia,dèficit-HDL,sínd.Bassen-Kornzweig, hipoalfalipoproteïnèmia

272.6  Lipodistròfia. Malaltia de Barraquer-Simons, lipodistròfia progressiva

272.7  Lipidosi.Lipidosi induïda químicament,malaltia:Anderson,Fabry,Gaucher,cèl·lules I,Niemann-Pick

272.8  Altres trastorns metabolisme lípids. Dermatoartritis lipídica,lipomatosi Launois-Bensaude,malaltia Hoffa

272.9  Trastorn inespecificat metabolisme lípids

273  Trastorns metabolisme proteïnes plasmàtiques

275  Trastorns metabolisme mineral

277.1  Trastorn metabolisme porfirines. Coproporfíria hereditària,hematoporfíria,hematoporfirinúria,porfíria

277.2  Altres trastorns metabolisme purines i pirimidines. Dèficit d'HG-PRT, síndrome de Lesch-Nyhan, xantinúria

277.3  Amiloïdosi.Nefropàtica,neuropàtica,secundària,sistèmica hereditària,cardíaca;febre mediterrània famíliar

277.4  Trastorns excreció bilirubina.Hiperbilirubinèmia:congènita,constitucional;sínd.Crigler-Najjar,Dubin-Johnson,Gilbert

277.5  Mucopolisacaridosi.Gargolisme,sínd.:Hunter,Hurler,Maroteaux-Lamy,Sanfilippo,Scheie;lipocondrodistròfia

277.6  Altres dèficits enzims circulants. Dèficit d'alfa-1-antitripsina, angioedema hereditari

277.7  Síndrome X dismetabòlica

277.8  Altres trastorns especificats metabolisme.Histiocitosi (aguda)(crònica), histiocitosi X (crònica)

277.9  Trastorn inespecificat metabolisme. Enzimopatia NOS

278  Sobrepès, obesitat i altres hiperalimentacions

783.1  Augment anormal de pes

783.2  Pèrdua anormal de pes

783.3  Dificultats i mal manejament de l'alimentació. Problemes d'alimentació (vell) (infant)

783.4  Falta del desenvolupament fisiològic normal esperat

783.5  Polidípsia. Set excessiva

783.7  Creixement insuficient en l'adult

783.9  Altres símptomes referents a nutrició, metabolisme i desenvolupament. Hipometabolisme

793.91  Imatge no concloent per excés de greix corporal

794.7  Resultats anormals inespecífics d'estudis funcionals del metabolisme basal [MB]. MB anormal

795.7  Altres troballes immunològiques no específiques

V12.2  Història personal de trastorns endocrins, metabòlics i immunitaris

V85.0  Índex de massa corporal inferior a 19 en l'adult

V85.2  Índex de massa corporal entre 25 i 29 en l'adult

V85.3  Índex de massa corporal entre 30 i 39 en l'adult

V85.4  Índex de massa corporal igual a 40 o més en l'adult

V85.51  Índex de massa corporal pediàtric inferior a percentil 5 per l'edat

V85.52  Índex de massa corporal pediàtric de percentil 5 a percentil inferior a 85 per l'edat

V85.53  Índex de massa corporal pediàtric de percentil 85 a percentil inferior a 95 per l'edat

V85.54  Índex de massa corporal pediàtric superior o igual a percentil 95 per l'edat

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut