3  M endocrines, nutricionals i metabòliques, i tr. immunitat

51. Altre trastorn endocrí

251.0  Coma hipoglicèmic. Hiperinsulinisme iatrogènic, coma insulínic no diabètic

251.1  Altra hipoglicèmia especificada.Hiperinsulinisme:NOS,ectòpic,funcional;hiperplàsia cèl.beta illots pànc.

251.2  Hipoglicèmia inespecificada. Hipoglicèmia: espontània, reactiva, NOS

251.3  Hipoinsulinèmia postoperatoria. Hiperglicèmia o hipoinsulinèmia postpancreatectomia parcial o total

251.4  Anormalitat secreció glucagó.Hiperplàsia de cèl.alfa dels illots pàncrees amb hiperproducció de glucagó

251.5  Anormalitat secreció de gastrina.Hiperplàsia cèl.no beta panc.amb excés gastrina,sínd.Zollinger-Ellison

251.8  Altres trastorns especificats de la secreció interna pancreàtica

251.9  Trastorn inespecificat secreció interna pancreàtica. Hiperplàsia cèl·lules insulars NOS

252  Trastorns glàndula paratiroide

253  Trastorns hipòfisi i del seu control hipotalàmic

254  Malalties de tim

255  Trastorns glàndules suprarenals

256  Disfunció ovàrica

257  Disfunció testicular

258  Disfunció poliglandular i trastorns relacionats

259  Altres trastorns endocrins

794.6  Resultats anormals inespecífics d'altres estudis funcionals endocrins

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut