2  Neoplàsies

47. Altra neoplàsia benigna

209.4  Tumors carcinoides benignes d'intestí prim

209.5  Tumors carcinoides benignes d'apèndix, intestí gros i recte

209.6  Tumors carcinoides benignes d'altres localitzacions i de localitzacions no especificades

210  Neoplàsia benigna llavi, cavitat oral i faringe

211  Neoplàsia benigna altres parts tracte digestiu

212  Neoplàsia benigna òrgans respiratoris i intratoràcics

213  Neoplàsia benigna os i cartílag articular

214  Lipoma

215  Altres neoplàsies benignes teixit connectiu i parts toves

216  Neoplàsia benigna pell

217  Neoplàsia benigna mamella. Mamella (femenina)(masculina): parts toves, teixit connectiu, teixit glandular

220  Neoplàsia benigna ovari

221  Neoplàsia benigna altres òrgans genitals femenins

222  Neoplàsia benigna òrgans genitals masculins

223  Neoplàsia benigna ronyó i altres òrgans urinaris

224  Neoplàsia benigna ull

225  Neoplàsia benigna cervell i altres parts de sistema nerviós

226  Neoplàsia benigna glàndula tiroide

227  Neoplàsia benigna altres glàndules endocrines i estructures relacionades

228  Hemangioma i limfangioma, qualsevol lloc

229  Neoplàsia benigna, altres llocs i llocs inespecificats

V12.72  Història personal pòlips de còlon

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut