2  Neoplàsies

46. Neoplàsia benigna d'úter

218  Liomioma uterí

219  Altres neoplàsies benignes d'úter

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut