2  Neoplàsies

41. Altra neoplàsia maligna primària

164  Neoplàsia maligna tim, cor i mediastí

176  Sarcoma de Kaposi

190  Neoplàsia maligna ull

194  Neoplàsia maligna altres glàndules endocrines i estructures relacionades

195.1  Neoplàsia maligna d'altres llocs i de llocs mal definits de tòrax. Aixella, paret toràcica NOS

195.2  Neoplàsia maligna d'altres llocs i de llocs mal definits d'abdomen. Intraabdominal NOS

195.3  Neoplàsia maligna d'altres llocs i de llocs mal definits de pelvis. Engonal,regió:inguinal NOS,presacra

195.4  Neoplàsia maligna d'altres llocs i de llocs mal definits d'extremitat superior

195.5  Neoplàsia maligna d'altres llocs i de llocs mal definits d'extremitat inferior

195.8  Neoplàsia maligna d'altres llocs i llocs mal definits especificats. Esquena NOS, tronc NOS, flanc NOS

202.3  Histiocitosi maligna. Maligna: reticuloendoteliosi, reticulosi; reticulosi medul·lar histiocítica

202.5  Malaltia de Letterer-Siwe. Aguda: histiocitosi progressiva diferenciada, histiocitosi X (progressiva)

202.6  Tumor maligne de cèl·lules encebades (mastòcits).Maligne:mastocitoma,mastocitosi;sarcoma de cèl.encebades

209.22  Tumor carcinoide maligne de tim

209.25  Tumor carcinoide maligne d'intestí anterior NE

209.26  Tumor carcinoide maligne d'intestí mitjà NE

209.27  Tumor carcinoide maligne d'intestí posterior NE

234  Carcinoma in situ altres llocs i llocs inespecificats

795.1  Frotis de Papanicolau d'altre localització anormal inespecífic

V10.29  Història personal neoplàsia d'altre òrgan respiratori i intratoràcic

V10.81  Història personal neoplàsia os

V10.84  Història personal neoplàsia ull

V10.88  Història personal neoplàsia altres glàndules endocrines i estructures relacionades

V10.89  Història personal altra neoplàsia maligna d'altres llocs

V10.9  Història personal inespecificada de neoplàsia maligna

V71.1  Observació per neoplàsia maligna sospitada

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut