2  Neoplàsies

39. Leucèmia

202.4  Reticuloendoteliosi leucèmica. Leucèmia de cèl·lules peludes

203.1  Leucèmia de cèl·lules plasmàtiques. Leucèmia plasmocítica

204  Leucèmia limfoide

205  Leucèmia mieloide

206  Leucèmia monocítica

207  Altres leucèmies especificades

208  Leucèmia de tipus cel·lular inespecificat

V10.6  Història personal leucèmia. Afeccions classificables a 204-208

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut