2  Neoplàsies

38. Limfoma no Hodgkin

200  Limfosarcoma i reticulosarcoma i altres tumors malignes del teixit limfàtic especificats

202.0  Limfoma nodular.Limfoma:fol·licular,limfocític nodular;limfosarcoma:fol·licular,nodular,reticulosarcoma

202.1  Micosi fungoide

202.2  Malaltia de Sézary

202.7  Limfoma de limfòficts T perifèrics

202.8  Altres limfomes

202.9  Altres i les inespecificades neoplàsies malignes de teixit limfoide i histiocític. Neo. maligna moll d'os

V10.71  Història personal limfosarcoma i reticulosarcoma

V10.79  Història personal d'altres neoplàsies limfàtiques i hematopoètiques

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut