2  Neoplàsies

36. Neoplàsia maligna de tiroide

193  Neoplàsia maligna glàndula tiroide. Conducte tiroglos, síndrome de Sipple

258.02  Neoplàsia endocrina múltiple tipus II o IIA [MEN II o IIA]

258.03  Neoplàsia endocrina múltiple tipus IIB o III [MEN IIB o III]

V10.87  Història personal neoplàsia tiroide

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut