1  Malalties infeccioses i parasitàries

3. Infecció bacteriana de lloc inespecificat

020.0  Pesta bubònica

020.8  Altres tipus específics de pesta: abortiva, ambulatòria, menor

020.9  Pesta inespecificada

021.8  Altres tularèmies especificades. Tularèmia: ganglionar, generalitzada o disseminada

021.9  Tularèmia inespecificada

022.8  Altres manifestacions especificades del carboncle

022.9  Carboncle inespecificat

023  Brucel·losi. Febre de Malta, mediterrània, ondulant

024  Borm. Infecció per: Actinobacillus mallei, Malleomyces mallei, Pseudomones mallei, Borm, Malleus

025  Melioïdosi. Infecció per: Malleomyces pseudomallei, Pseudomones pseudomallei, Bacil de Whitmore

026.0  Febre espiril·lar. Febre per mossegada de rata produïda per Spirillum minor [S.minus]; Sodoku

026.9  Febre per mossegada de rata inespecificada

027  Altres malalties zoonòtiques bacterianes

030  Lepra. Infecció per Mycobacterium leprae; Malaltia de Hansen

031.2  Malaltia disseminada produïda per altres micobacteris: CMA, CMAD

031.8  Altres malalties micobacterianes especificades

031.9  Malalties inespecificades produïdes per micobacteris. Infecció per micobacteri atípic NOS

032.89  Altres diftèries especificades

032.9  Diftèria inespecificada

033  Tos ferina (catarro)

034.1  Febre escarlatina. Escarlatina

036.3  Síndrome de Waterhouse-Friderichsen meningocòccica. Suprarenalitis, suprarenalitis hemorràgica, S.W-F NOS

036.81  Neuritis òptica meningocòccica

036.89  Altres infeccions meningocòcciques especificades

036.9  Infecció meningocòccica inespecificada. Infecció meningocòccica NOS

037  Tètan

039.2  Actinomicosi abdominal

039.3  Actinomicosi cervicofacial

039.4  Peu de Madura

039.8  Actinomicosi d'altres llocs especificats

039.9  Actinomicosi de lloc inespecificat: Actinomicosi NOS, Maduromicosi NOS, Nocardiosi NOS

040  Altres malalties bacterianes

041  Infeccions bacterianes en condicions classificades en un altre lloc i de localització inespecificada

390  Febre reumàtica sense menció de cardiopatia. Aguts o subaguts: artritis reumatoide, reumatisme articular

392.9  Corea reumàtica sense menció d'afectació cardíaca

795.3  Troballes de cultiu positives inespecífiques. En: esput, nas, gola, ferida

V09  Infecció amb microorganismes resistents a fàrmacs

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut