18  Resta de codis, no classificats i codis E

2609. Accidents no de trànsit de vianants

E800.2  Accident ferrocarril que implica col·lisió a/material transportat, lesionant vianant

E801.2  Accident ferrocarril que implica col·lisió amb altre objecte, lesionant vianant

E802.2  Accident ferrocarril que implica descarrilament s/col·lisió prèvia, lesionant vianant

E803.2  Accident ferrocarril que implica explosió, foc o incendi, lesionant vianant

E804.2  Accident ferrocarril p/caiguda en, sobre, des de vehicle ferroviari, lesionant vianant

E805.2  Accident ferrocarril per cop amb material transportat, lesionant vianant

E806.2  Altre accident especificat de ferrocarril, lesionant vianant

E807.2  Accident ferrocarril de natura inespecificada, lesionant vianant

E820.7  Accident no de trànsit involucrant vehicle sobre neu motoritzat, lesionant vianant

E821.7  Accident no de trànsit involucrant altr.vehicle motor no viari, lesionant vianant

E822.7  Altr.accident no de trànsit vehicle motor p/col·lisió a/objecte mòbil, lesionant vianant

E823.7  Altr.accident no trànsit vehic.motor p/col·lisió a/objec.estacionat,lesionant vianant

E824.7  Altr.accident no de trànsit vehicle motor, en pujar o baixar, lesionant vianant

E825.7  Altr.accident no de trànsit vehicle motor d'altra i inespecif.natura, lesionant vianant

E826.0  Accident de bicicleta, lesionant vianant

E827.0  Accident de vehicle de tracció animal, lesionant vianant

E828.0  Accident que involucra animal muntat, lesionant vianant

E829.0  Altres accidents de vehicle viari, lesionant vianant

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut