18  Resta de codis, no classificats i codis E

2604. Accidents per foc o cremades

E890  Accident per incendi en residència privada

E891  Accident per incendi en altre i no especificat edifici o estructura. Fàbrica,hospital,teatre,hotel,escola

E892  Incendi altre que d'edifici o estructura. Foc(incontrolat): bosc,llenya,mina,palla,prat,túnel,pasturatge

E893  Accident causat per ignició de robes

E894  Accident causat per ignició material altament inflamable. A/ignició roba:benzina, greix, querosè, petroli

E895  Accident causat per foc controlat en residència privada. Cremades per: braser, llar de foc, estufa

E896  Accident causat per foc controlat en altre i inespecificat edifici o estructura. Cremades p/: braser,forn

E897  Accident causat per foc controlat no en edifici o estructura. Cremades p/: foguera, escombraries, braser

E898  Accident causat per altre foc i flames especificats

E899  Accident causat per foc inespecificat. Cremades NOS

E924  Accidents causats per objecte o substància calents, material càustic o corrosiu, i vapor

E961  Atemptat infligit expressament per altra persona amb substància corrosiva o càustica, excepte metzines

E968.0  Atemptat per foc,infligit expressament p/altra persona. Incendi deliberat,cremades homicides NOS

E968.3  Atemptat per líquid calent, infligit expressament p/altra persona. Cremades homicides p/escaldada

E979.3  Terrorisme amb la participació de focs, conflagracions i substàncies roents. Bomba de gasolina

E988.1  Lesió, accidental o intencionada, per cremades, foc

E988.2  Lesió, accidental o intencionada, per escaldada

E988.7  Lesió, accidental o intencionada, per substàncies càustiques excepte metzines

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut