17  Símptomes, signes, i afeccions mal definits

258. Altre cribratge de condició sospitada (excloent-ne la mental o malaltia infecciosa)

795.18  Frotis de citologia vaginal no satisfactòria

796.77  Frotis anal satisfactori sense zona de transformació

796.78  Frotis de citologia anal no satisfactòria

V28  Assistència per a cribratge prenatal de la mare

V71.81  Observació per maltractament i abandó

V71.89  Observació i avaluació per altres malalties sospitades especificades

V72.40  Examen o prova d'embaràs, embaràs no confirmat; embaràs possible

V72.41  Examen o prova d'embaràs, amb resultat negatiu

V76  Cribratge especial per a neoplàsies malignes

V77  Cribratge especial per a trastorns endocrins, nutritius, metabòlics i immunitaris

V78  Cribratge especial per a trastorns de sang i òrgans hematopoètics

V80  Cribratge especial per a malalties neurològiques, d'ulls i d'orella

V81  Cribratge especial per a malalties cardiovasculars, respiratòries i genitourinàries

V82  Cribratge especial per a altres afeccions

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut