17  Símptomes, signes, i afeccions mal definits

257. Altra cura

V51  Assistència posterior que comporta l'ús de cirurgia plàstica. Consecutiva a lesió o a cirurgia, guarides

V53.9  Ajust i ajustatge d'altre i inespecificat dispositiu

V54.8  Altra assistència ortopèdica posterior

V54.9  Assistència ortopèdica posterior inespecificada

V55.8  Atenció d'altra obertura artificial especificada

V55.9  Atenció d'obertura artificial inespecificada

V58.3  Atenció d'apòsits i sutures quirúrgics. Retirada de punts de sutura, canvi d'apòsits

V58.4  Altra assistència posterior a cirurgia

V58.6  Assistència per ús de medicaments a llarg termini i actual

V58.7  Assistència posterior a cirurgia d'òrgan, aparell o sistema, no classificada en un altre lloc

V58.8  Altra procediment i assistència posteriors especificats

V58.9  Assistència posterior inespecificada

V66.0  Convalescència consecutiva a cirurgia

V66.5  Convalescència consecutiva a altre tractament

V66.6  Convalescència consecutiva a tractament combinat

V66.7  Assistència per a cura pal·liativa. Atenció: al final de la vida, en hospici, en pacient terminal

V66.9  Convalescència inespecificada

V67.0  Examen de seguiment consecutiu a cirurgia

V67.5  Examen de seguiment consecutiu a altre tractament

V67.6  Examen de seguiment consecutiu a tractament combinat

V67.9  Examen de seguiment inespecificat

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut