17  Símptomes, signes, i afeccions mal definits

255. Admissió administrativa/social

V20  Supervisió de la salut de l'infant

V60  Persones que entren en contacte a/serveis sanitaris p/circumstàncies d'habitatge, familiars i econòmiques

V61.0  Persona que entra en contacte amb serveis sanitaris per ruptura familiar. Divorci, separació

V61.1  Persona que entra en contacte amb serveis sanitaris per consell sobre problemes conjugals i de parella

V61.2  Persona que entra en contacte amb serveis sanitaris per problemes de relació pares-fills

V61.3  Persona que entra en contacte a/serveis sanitaris per problemes amb pares,parents polítics edat avançada

V61.4  Persona que entra en contacte amb serveis sanitaris per problemes de salut dins la família

V61.6  Dona que entra en contacte amb serveis sanitaris per il·legitimitat o embaràs il·legítim

V61.7  Dona que entra en contacte amb serveis sanitaris per embaràs no desitjat

V61.8  Persona que entra en contacte amb serveis sanitaris per altr.circumstàncies familiars especificades.[NEC]

V61.9  Persona que entra en contacte amb serveis sanitaris per circumstància familiar inespecificada

V62  Persona que entra en contacte amb serveis sanitaris per altres circumstàncies psicosocials

V63  Indisponibilitat d'altres serveis sanitaris

V65  Altres persones que sol·liciten consulta

V68  Consultes amb finalitats administratives

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut