17  Símptomes, signes, i afeccions mal definits

253. Reacció al·lèrgica

477.1  Rinitis al·lèrgica deguda a aliments

518.6  Aspergil·losi broncopulmonar al·lèrgica

558.3  Gastroenteritis i colitis al·lèrgiques

691  Dermatitis atòpica i condicions relacionades

692  Dermatitis de contacte i altres èczemes

693  Dermatitis per substàncies ingerides

708  Urticària

995.0  Altre xoc anafilàctic. NOS o p/efecte advers a medicació correcta administrada adequadament:anafilaxi

995.3  Al·lèrgia inespecificada. Reacció al·lèrgica NOS, hipersensibilitat NOS, idiosincràsia NOS

995.6  Xoc anafilàctic degut a reacció adversa a aliments. Xoc anafilàctic degut a aliments no verinosos

995.7  Altres reaccions adverses a aliments, no classificades en un altre lloc

V07.1  Necessitat de mesures per a dessensibilització contra al·lergògens

V14  Història personal d'al·lèrgia a medicaments

V15.0  Història personal d'al·lèrgia, altra que a medicaments

V72.7  Proves diagnòstiques cutànies i de sensibilització. Proves: cutànies d'hipersensibilitat, d'al·lèrgia

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut