16  Lesions i emmetzinaments

244. Altre lesió i afecció deguda a causes externes

796.0  Troballes toxicològiques anormals inespecíf.Nivells anormals metalls pesats o fàrmacs a sang/orina/teixits

799.0  Asfíxia i hipoxèmia

907.1  Efecte tardà lesió nervi cranial. De lesió classificable a 950-951

907.3  Efecte tardà lesió arrel(s) nerviosa(es),plexe(s) raquidi(s)i altr.nervis tronc.De lesió clas.a 953-954

907.4  Efecte tardà lesió nervi perifèric de cintura escapular i extremitat superior. De lesió classif. a 955

907.5  Efecte tardà lesió nervi perifèric de cintura pelviana i extremitat inferior.De lesió classificable a 956

907.9  Efecte tardà lesió d'altres i inespecificats nervis. De lesió classificable a 957

908.5  Efecte tardà cos estrany en un orifici. De lesió classificable a 930-939

908.6  Efecte tardà de determinades complicacions de traumatismes. De lesions classificables a 958

908.9  Efecte tardà lesió inespecificada. De lesió classificable a 959

909.2  Efecte tardà de radiacions. D'afeccions classificables a 990

909.4  Efecte tardà d'algunes altres causes externes. D'afeccions classificables a 991-994

909.9  Efecte tardà d'altres i inespecificades causes externes

930  Cos estrany a la superfície externa de l'ull

931  Cos estrany a orella. Conducte auditiu, pavelló de l'orella

932  Cos estrany a nas. Si nasal, nariu

933  Cos estrany a faringe i laringe

934  Cos estrany a tràquea, bronquis i pulmó

935  Cos estrany a boca, esòfag i estómac

936  Cos estrany a intestí i còlon

937  Cos estrany a anus i recte. Rectosigmoide (unió)

938  Cos estrany a aparell digestiu, lloc inespecificat. Cos estrany empassat, tub digestiu NOS

939  Cos estrany a aparell genitourinari

950  Lesió de nervi òptic i vies òptiques

951  Traumatisme d'altres nervi(s) cranial(s)

953  Lesió d'arrels nervioses i plexe raquidi

954  Lesió d'altre nervi(s) del tronc, excepte cintures escapular i pelviana

955  Lesió de nervi(s) perifèric(s) de cintura escapular i extremitat superior

956  Lesió de nervi(s) perifèric(s) de cintura pelviana i extremitat inferior

957  Lesió d'altres i inespecificats nervis

958  Determinades complicacions precoces de traumatismes

959  Altres i inespecificades lesions

990  Efectes de la radiació inespecificats. Complicació de: fototeràpia, radioteràpia; malaltia de radiacions

991  Efectes de temperatura baixa

992  Efectes de calor i llum

993  Efectes de pressió de l'aire

994  Efectes d'altres causes externes

995.1  Edema angioneuròtic. Urticària gegant

995.5  Síndrome de l'infant maltractat

995.8  Altres efectes adversos especificats, no classificats en un altre lloc

995.9  Síndrome de la resposta inflamatòria sistèmica (SRIS)

V15.5  Història personal de lesió

V15.6  Història personal d'emmetzinament

V15.88  Antecedents de caiguda; risc de caiguda

V71.3  Observació consecutiva a accident de treball

V71.4  Observació consecutiva a altre accident. Individu involucrat en accident de trànsit per vehicle de motor

V71.5  Observació consecutiva a presumpta violació o seducció. Examen de víctima o inculpat

V71.6  Observació consecutiva a altre lesió infligida. Examen de víctima o inculpat

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut