16  Lesions i emmetzinaments

243. Emmetzinament per substàncies no medicinals

909.1  Efecte tardà d'efectes tòxics de substàncies no medicinals. D'afeccions classificables a 980-989

980.1  Efecte tòxic de l'alcohol metílic. Metanol, alcohol de fusta

980.2  Efecte tòxic de l'alcohol isopropílic. Dimetil carbinol, isopropanol, alcohol per a friccions

980.3  Efecte tòxic de l'oli de fusel. Alcohol: amílic, butílic, propílic

980.8  Efecte tòxic d'altres alcohols especificats

980.9  Efecte tòxic d'alcohol inespecificat

981  Efecte tòxic de productes del petroli. Benzina,gasolina,querosè,parafina(cera);petroli:èter,nafta,esperit

982  Efecte tòxic de dissolvents altres que els derivats del petroli

983  Efecte tòxic d'aromàtics corrosius, àcids i àlcalis càustics

984  Efecte tòxic del plom i els seus components (incloent emanacions)

985  Efecte tòxic d'altres metalls

986  Efecte tòxic del monòxid de carboni. Monòxid de carboni de qualsevol procedència

987  Efecte tòxic d'altres gasos, emanacions o vapors

988  Efecte tòxic de substàncies nocives ingerides com a aliment

989  Efecte tòxic d'altres substàncies principalment no medicinals en relació a llur origen

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut