16  Lesions i emmetzinaments

242. Emmetzinament per altres medicaments i drogues

528.01  Mucositis (ulcerosa) per tractament antineoplàstic

528.02  Mucositis (ulcerosa) deguda a altres fàrmacs

909.0  Efecte tardà emmetzinament p/fàrmacs,medicaments,substàncies biològiques.D'afeccions classif.a 960-979

909.5  Efecte tardà de l'efecte advers de fàrmacs, medicaments o substàncies biològiques

960  Emmetzinament per antibiòtics

961  Emmetzinament per altres antiinfecciosos

962  Emmetzinament per hormones i substituts sintètics

963  Emmetzinament per agents principalment sistèmics

964  Emmetzinament per agents que afecten principalment els constituents sanguinis

965.1  Emmetzinament per salicilats. Acid acetilsalicílic (aspirina), sals de l'àcid salicílic

965.4  Emmetzinament per analgèsics aromàtics,no classificats en altre lloc.Paracetamol,acetanilida,fenacetina

965.5  Emmetzinament per derivats pirazòlics. Aminofenazona (aminopirina), fenilbutazona

965.6  Emmetzinament per antireumàtics (antiinflamatoris)

965.7  Emmetzinament per altres analgèsics no narcòtics. Pirabital

965.8  Emmetzinament per altres analgèsics i antipirètics especificats. Pentazocina

965.9  Emmetzinament per analgèsics i antipirètics inespecificats

966  Emmetzinament per fàrmacs anticonvulsants i antiparkinsonians

967  Emmetzinament per sedants i hipnòtics

968  Emmetzinament per altres depressors i anestèsics del sistema nerviós central

970  Emmetzinament per estimulants del sistema nerviós central

971  Emmetzinament per fàrmacs que afecten principalment el sistema nerviós autònom

972  Emmetzinament per agents que afecten principalment l'aparell cardiovascular

973  Emmetzinament per agents que afecten principalment l'aparell gastrointestinal

974  Emmetzinament per fàrmacs que actuen sobre el metabolisme de l'aigua, els minerals i l'àcid úric

975  Emmetzinament per agents que actuen principalment s/músculs llisos, esquelètics i l'aparell respiratori

976  Emmetzinament p/agents que afecten pell, membranes mucoses i p/fàrmacs d'ús oftàlmic, ORL i dental

977  Emmetzinament per altres i inespecificats fàrmacs i medicaments

978  Emmetzinament per vaccins bacterians

979  Emmetzinament per altres vaccins i substàncies biològiques

995.2  Efecte advers inespecificat de fàrmacs,medicaments,substàncies biològiques.Hipersensibilitat fàrmac NOS

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut