16  Lesions i emmetzinaments

240. Cremada

906.5  Efecte tardà cremada ull, cara, cap i coll. De lesió classificable a 940-941

906.6  Efecte tardà cremada canell i mà. De lesió classificable a 944

906.7  Efecte tardà cremada altres extremitats. De lesió classificable a 943 o 945

906.8  Efecte tardà cremades altres llocs especificats. De lesions classificables a 942, 946-947

906.9  Efecte tardà cremada lloc inespecificat. De lesió classificable a 948-949

940  Cremada limitada a ull i annexos

941  Cremada de cara, cap i coll

942  Cremada de tronc

943  Cremada d'extremitat superior, excepte canell i mà

944  Cremada de canell(s) i mà(ans)

945  Cremada d'extremitat(s) inferior(s)

946  Cremades de localitzacions especificades múltiples

947  Cremada d'òrgans interns

948  Cremades classificades segons l'extensió de la superfície corporal afectada

949  Cremada inespecificada

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut