16  Lesions i emmetzinaments

238. Complicació de procediment quirúrgic o d'atenció mèdica

277.83  Deficiència iatrogènica de carnitina

349.0  Reacció a punció lumbar. Cefalàlgia consecutiva a punció lumbar

349.1  Complicacions de sistema nerviós per dispositiu implantat quirúrgicament

349.31  Punció o laceració accidentals de la duramàter durant un procediment

415.11  Embolisme i infart pulmonars iatrogènics

429.4  Alteracions funcionals consecutives a cirurgia cardíaca.Insuf.cor,sínd.:postcardiotomia,postvalvulotomia

458.2  Hipotensió iatrogènica

512.1  Pneumotòrax iatrogènic. Pneumotòrax postoperatori

518.7  Lesió pulmonar aguda per transfusió (TRALI)

519.0  Complicacions de traqueostomia. Traqueostomia: hemorràgia, obstrucció, sèpsia, estoma

530.86  Infecció d'esofagostomia

530.87  Complicació mecànica d'esofagostomia.

536.4  Complicacions de gastrostomia

564.2  Síndromes postcirurgia gàstrica. D'adollament (dumping), jejunal, postgastrectomia, postvagotomia

564.3  Vòmits consecutius a cirurgia gastrointestinal. Vòmits (biliosos) consecutius a cirurgia gastrointestinal

564.4  Altres trastorns funcionals postoperatoris. Diarrea consecutiva a cirurgia gastrointestinal

569.6  Complicacions de colostomia i enterostomia

579.3  Altra i inespecificada no absorció postoperatòria.Postcirurgia gastrointestinal:hipoglicèmia, malnutrició

780.62  Febre després d'una intervenció quirúrgica

780.63  Febre postvacunal

909.3  Efecte tardà de complicacions d'assistència mèdica i quirúrgica. D'afeccions classificables a 996-999

995.4  Xoc degut a anestèsia. Xoc degut a l'anestèsia correcta que fou administrada adequadament

995.86  Hipertèrmia maligna. Hiperpirèxia maligna deguda a anestèsia

997  Complicacions que afecten aparells de l'organisme especificats, no classificats en un altre lloc

998  Altres complicacions de procediments no classificades en un altre lloc

999  Complicacions d'assistència mèdica no classificades en un altre lloc

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut