16  Lesions i emmetzinaments

236. Ferida oberta d'extremitat

880  Ferida oberta de muscle i braç

881  Ferida oberta de colze, avantbraç i canell

882  Ferida oberta de mà, excepte dit(s)

883  Ferida oberta de dit(s) de la mà

884  Ferida oberta múltiple i inespecificada d'extremitat superior

885  Amputació traumàtica de polze (completa) (parcial)

886  Amputació traumàtica d'altre(s) dit(s) de la mà (completa) (parcial)

887  Amputació traumàtica de braç i mà (completa)(parcial)

890  Ferida oberta de maluc i cuixa

891  Ferida oberta de genoll, cama [excepte cuixa] i turmell

892  Ferida oberta de peu, excepte dit(s)

893  Ferida oberta de dit(s) del peu

894  Ferida oberta múltiple i inespecificada d'extremitat inferior

895  Amputació traumàtica de dit(s) del peu (completa) (parcial)

896  Amputació traumàtica de peu (completa) (parcial)

897  Amputació traumàtica de cama(es) (completa) (parcial)

905.8  Efecte tardà lesió tendinosa.De lesions classif.: ferida oberta [880-884 .2,890-894 .2],esquinç [840-848]

905.9  Efecte tardà amputació traumàtica. De lesió classificable a 885-887, 895-897

906.1  Efecte tardà ferida oberta d'extremitats,sense lesió tendinosa.De lesió clas.a 880-884,890-894,excepte .2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut