16  Lesions i emmetzinaments

231. Altre fractura

805  Fractura de columna vertebral sense menció de lesió de medul·la espinal

807  Fractura de costella(es), estern, laringe i tràquea

808  Fractura de pelvis

809  Fractures mal definides d'ossos del tronc

828  Fractures múltiples que afecten cames, cames i braços, cames amb costella(es) i estern

829  Fractura d'ossos inespecificats

905.1  Efecte tardà fractura columna vertebral i tronc, sense lesió medul·lar. De lesió classif. a 805, 807-809

905.5  Efecte tardà fractura ossos múltiples i inespecificats. De lesió classificable a 828-829

V54.0  Assistència posterior per a altre dispositiu de fixació interna

V54.17  Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica de vèrtebra

V54.19  Assistència posterior per a la curació de fractura traumàtica d'altres ossos

V54.27  Assistència posterior per a la curació de fractura patològica de vèrtebra

V54.29  Assistència posterior per a la curació de fractura patològica d'altres ossos

V66.4  Convalescència consecutiva a tractament de fractura

V67.4  Examen de seguiment consecutiu a tractament de fractura consolidada

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut