15  Afeccions originades en el període perinatal

224. Altre afecció perinatal

040.41  Botulisme del nadó

760  Fetus o nadó afectat per condicions maternes que poden no estar relacionades amb l'embaràs en curs

761  Fetus o nadó afectat per complicacions maternes de l'embaràs

762  Fetus o nadó afectat per complicacions de placenta, cordó umbilical i membranes

763  Fetus o nadó afectat per altres complicacions del treball del part i deslliurament

766  Trastorns relacionats amb prolongació de gestació i excés de pes en néixer

770  Altres afeccions respiratòries del fetus i el nadó

771  Infeccions específiques del període perinatal

772  Hemorràgia fetal i neonatal

775  Trastorns endocrins i metabòlics específics de fetus i nadó

776  Trastorns hemàtics del nadó

777  Trastorns perinatals de sistema digestiu

778  Afeccions relacionades amb regulació de temperatura i el tegument de fetus i nadó

779  Altres i mal definides afeccions que s'originen durant el període perinatal

780.91  Infant (nadó) intranquil

780.92  Infant (nadó) que plora excessivament

V13.7  Història personal de problemes perinatals

V50.2  Circumcisió rutinària o ritual Circumcisió en absència d'indicació mèdica significativa

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut