11  Complicacions d'embaràs, part i puerperi

195. Altre complicació de part i puerperi que afecten maneig mare

649.7  Escurçament cervical

651.03  Embaràs de bessons, sense part durant episodi actual assistència

651.13  Embaràs triple, sense part durant episodi actual assistència

651.23  Embaràs quàdruple, sense part durant episodi actual assistència

651.3  Embaràs de bessons amb pèrdua fetal i retenció d'un fetus

651.4  Embaràs triple+pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus

651.5  Embaràs quàdruple amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus

651.6  Altre embaràs múltiple amb pèrdua fetal i retenció d'un o més fetus

651.83  Altra gestació múltiple especificada, sense part durant episodi actual assistència

651.93  Gestació múltiple inespecificada, sense part durant episodi actual assistència

654.0  Anormalitats congènites d'úter. Uter doble, úter bicorne

654.1  Tumor de cos d'úter. Liomioma uterí

654.3  Retroversió i incarceració d'úter gràvid

654.4  Altres anormalitats de forma/posició úter gràvid i estructures veïnes.Cistocele, rectocele, prolapse úter

654.5  Incompetència cervical. Presència de sutura de Shirodkar, amb menció o sense d'incompetència cervical

654.6  Altres anormalitats congènites o adquirides de coll uterí. Pòlip,tumor,rigidesa,estenosi,cicatricial

654.7  Anormalitats adquirides o congènites de vagina. Cirurgia prèvia, vagina:septada,estenosi,estretor,tumor

654.8  Anormalitats congènites o adquirides de vulva. Cirurgia prèvia,fibrosi perineu,himen persistent,tumor

654.9  Altra i inespecificada anomalia d'òrgans i parts toves de pelvis. Cicatriu uterina NEC

655  Coneixement o sospita d'anormalitat fetal que afecta el manejament de la mare

656.0  Hemorràgia fetomaterna que afecta el manejament matern. Filtració de sang fetal en la circulació materna

656.1  Isoimmunització Rhesus que afecta el manejament matern. Anticossos anti-D [Rh], incompatibilitat Rh

656.2  Isoimmunització per altra incompatibilitat o la inespecif.de grups sanguinis (ABO) que afecta manej.mare

656.4  Mort intrauterina que afecta manejament matern.Mort fetal:després 22 setm.gestació,tardana;part fracassat

656.5  Creixement deficient fetus que afecta manejament matern. Fetus petit,de poc pes;insuficiència placentària

656.6  Creixement excessiu fetus que afecta el manejament matern. Fetus gran pel temps que té

656.7  Altres afeccions placentàries que afecten el manejament matern. Placenta anormal, infart de placenta

656.8  Altres problemes fetals i placentaris especificats que afecten manejament matern.Litopedi,meconi l.àmnic

656.9  Problema placentari i fetal inespecificat que afecta el manejament matern

659  Altres indicacions assistència/intervenció relacionades amb treball part i part,no classif.en altre lloc

665  Altres traumatismes obstètrics

666  Hemorràgia postpart

667  Retenció placenta o membranes, sense hemorràgia

668  Complicacions per administració d'anestèsic o d'altre sedant durant el treball del part i el part

669.0  Destret matern durant el treball del part i part. Trastorn metabòlic en el treball del part i el part

669.1  Xoc durant o després del treball del part i el part. Xoc obstètric

669.2  Síndrome d'hipotensió materna durant el treball del part i el part

669.3  Insuficiència renal aguda consecutiva al treball del part i part

669.4  Altres complicacions de cirurgia i procediments obstètrics.Cardíaca:aturada,insuficiència,anòxia cerebral

669.6  Extracció de natges, sense menció d'indicació

669.7  Part per cesària, sense menció d'indicació

669.8  Altres complicacions del treball del part i el part

669.9  Complicació inespecificada del treball del part i el part

670  Infecció puerperal greu. Endometritis,peritonitis,pièmia,salpingitis,pelviana:septicèmia,cel·lulitis

671  Complicacions venoses en embaràs i puerperi

672  Pirèxia puerperal d'origen desconegut. Pirèxia puerperal NOS, febre postpart NOS

673  Embòlia pulmonar obstètrica

674  Altres i inespecificades complicacions de puerperi, no classificades en un altre lloc

675  Infeccions de mamella i mugró associades a part

676  Altres trastorns de mamella associats a part i trastorns de lactació

677  Efectes tardans de complicacions d'embaràs, part i puerperi

678.0  Afeccions hematològiques del fetus

679  Complicacions de procediments intrauterins

V23  Supervisió d'embaràs de risc elevat

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut