11  Complicacions d'embaràs, part i puerperi

181. Altres complicacions de l'embaràs

630  Mola hidatiforme. Malaltia trofoblàstica NOS, mola vesicular

631  Altres productes anormals de concepció. Mola: NOS, carnosa, molsuda, pètria; ou malmès

632  Avortament diferit. Mort fetal precoç abans de les 22 setmanes de gestació amb retenció del fetus mort

643  Vòmits excessius d'embaràs

646  Altres complicacions d'embaràs no classificades en un altre lloc

647  Malalties infeccioses/parasitàries maternes,classif.en altre lloc,que compliquen embaràs,part o puerperi

648.1  Disfunció tiroïdal materna que complica embaràs, part o puerperi

648.2  Anèmia materna que complica embaràs, part o puerperi

648.5  Trastorns cardiovasculars congènits materns que compliquen embaràs, part o puerperi

648.6  Altres malalties cardiovasculars maternes que compliquen embaràs, part o puerperi

648.7  Trastorns d'ossos i articulacions d'esquena, pelvis i EEII materns que compliquen embaràs,part/puerperi

648.9  Altres afeccions maternes actuals classificables en altre lloc, complicant embaràs, part o puerperi

649  Altres afeccions o circumatàncies de la mare que compliquen l'embaràs, el part o el puerperi

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut